História otázky

Dejepis – otázky

Aké sú základne političke znaky obdobia rozvinutého feudalizmu (12. – 15. stor.)?Začiatkom 20. storočia sa druhou najpriemyselnejšou krajinou na svete po USA staloK akým politickým procesom (zmenám) došlo v období rozvinutého feudalizmu (12.15.star.) v...

Dejepis – otázky

030 Aká epocha sa skončila v Čechách bitkou pri Lipanoch (1434) a porážkou Dana Roháča z Dube (1437)?Aký bol obsah bazilejských kompaktata, ktoré vyhlásil jihlavsky zjazd v júni 1436?CO prisľúbil a k čomu sa...

Dejepis – otázky

Ku ktorej ríši patrili Cechy v rokoch 882-894 za kniežaťa Boiivoja z rodu Premyslovcov?Ako sa navonok prejavovala skutočnosť, že premyslovske kniežatstvo za Spytihnevovej a Vratislavovej vlády sa stále viac organizovalo ako štát?Ako sa volalo...

Dejepis – otázky

031 Aké udalosti sú spojene s vládou českého kniežaťa Vladislava II. z rodu Premyslovcov /1140-1174/?Aké udalosti sú spojene s osobnosťou Gejzu, predstaviteľa Arpádovcom, najsilnejšieho náčelníckeho rodu v maďarskom kmeňovom zväze?Kto zavŕšil formovanie jednotného uhorského...

Dejepis – otázky

K akej udalosti došlo vo Francúzsku v roku 1804?Za Napoleona, ako prvého konzula a neskôr cisára Francúzska, došlo v r. 1801-1806 k týmto udalostiam:V roku 1806 v Berlíne vyhlásil Napoleon tzv. kontinentálny system, ktorý...

Dejepis – otázky

028 Vzbura šľachtických revolucionárov v Rusku v r. 1825 sa v historiografii označuje akoV.G. Belinskij a A. I. Gercen boli predstaviteľmi ruského revolučného hnutia, založeného na utopickom základe, ktoré sa nazývaloAký mala následok júlová...

Dejepis – otázky

Kto bol zvolený v novembri, resp. v decembri 1526 za uhorského kráľa? Ktoré štáty sa spojili po roku 1526 do habsburskej monarchia?Za talianskeho kráľa (po víťazstve nad Rakúskom) v marci 1861 na zasadaní prvého...

Dejepis – otázky

029 Hlavnou príčinou (hlavnými príčinami) porážky cárskeho Ruska v Krymskej vojne (1853-1856) bola/a,i/Mierová zmluva z marca 1856, podpísaná v Paríži po Krymskej vojne, mala tieto ustanovenia:V ktorom roku podpísal cár Alexander II. manifest o...

Dejepis – otázky

V ktorom meste prijal II. kontinentálny kongres Vyhlásenie nezávislosti?Vojna amerických kolónii za nezávisloť s Anglickom a prijatie Vyhlásenia nezávislosti sú spojene s menami osobnosti:Ako sa nazývala prvá ústava Spojených štátov amerických, ktorú v r....

Dejepis – otázky

027 Ústava prijatá v r. 1791 vo Francúzsku obsahovala tieto ustanovenia:Zástupcovia ktorých politických síl boli členmi zákonodarného zhromaždenia (1791-1792) vo francúzskej revolúcii?V období vlády girondistov vo francúzskej revolúcii v r. 1792-1793 došlo k týmto...