História otázky

Dejepis – otázky

019 Aké usporiadanie bolo v Anglicku po vyhnaní Stuartovcov v roku 1688 a nastúpení Viliama III. Oranzskeho na anglicky trón?L‘. Šťúr presadil uzákonenie spisovnej slovenčiny v rokuL’. Šťúr presadil prijatie spisovnej slovenčiny na základe...

Dejepis – otázky

020 Čím sa začala dna 1.9.1939 druha svetová vojna? Na základe Vianočnej dohody vzniklaMerkantilistická ekonomička teória, ktorou sa riadila absolutistická monarchia vo Francúzsku, vychádzala z názoru, žeAko sa nazývalo kráľovstvo, ktoré vzniklo v roku...

Dejepis – otázky

0 Slovanoch mame neskoré písomné správy, pretožeRany feudalizmus na našom území trvalAké stanovisko zaujala československá vláda k mníchovskému diktátu?Prvým predsedom čs. vlády v r. 1918 bolNa cele Sudetonemeckej strany, ktorú ad roku 1933 povolila...

Dejepis – otázky

021 CMinisterstvo s plnou mocou pre správu Slovenska vzniklo v rokuAký podiel malo Československo v rokoch 1920-1921 na založení Malej dohody?Akým spôsobom realizovala vláda generála Syrového v septembri 1938 všeobecnú mobilizáciu?Začlenenie Slovenska do uhorského...

Dejepis – otázky

016 Košickú univerzitu a Trnavskú univerzitu v 17. stor. spravovaliApológiu Slovákov napísalPrvé veľké protihabsburskej povstanie v Čechách bolo v rokochV bitke na Bielej hore pri Prahe zvíťazili vojskaPo bielohorskej porážke dal cisár na Staromestskom...

Dejepis – otázky

017 Najvyšším národnopolitickým organom sa r. 1848 stala SNR, ktorá vznikla v mesiaciKtorý z juhoslovanských politikov zastupoval Slovákov v uhorskom parlamente po zatvorení Matice slovenskej r. 1875?Autorom prvej slovenskej opery – Kováč Wieland bol:V...

Dejepis – otázky

V decembrových prezidentských voľbách v r. 1935 na úrad prezidenta CSR kandidoval:Mníchovskú dohodu podpísali zástupcovia mocnosti:Modus vivendi z r. 1928 upravoval vzťahyVianočná dohoda upravovalaViedenskej arbitráže sa v roku 1938 zúčastnili ministri zahraničných veciKoľko členov...

Dejepis – otázky

018 191Prvý písomný doklad z územia nasej vlasti sa nachádza vPrichoď Konštantína a Metoda na Rastislavov dvor sa datuje rokomPrvý uhorsky kráľ sa volalPrvý uhorsky kráľ pochádzal z dynastiePrvým umeleckým slohom, ktorý sa uplatnil...

Dejepis – otázky

Kolonizácia na valašskom práve sa uskutočňovala prisťahovalcami z:Vo výtvarnom umení na Slovensku sa uplatňoval goticky sloh adAutorom latinskej legendy o kulte pustovníkov Ondreja Svorada a Benedikta, ktorý vznikol v Nitre pred r. 1030, je:Kráľ...

Dejepis – otázky

015 Jan Hus, vyhlásený za kacíra, bol upálený v roku Bitka pri Lipanoch bola v rokuMatej Korvin pochádzal z panovníckeho roduDohoda o vzájomnom nástupníctve medzi Jagelovcami a Habsburgovcami sa uskutočnila:Križiacku výpravu proti Turkom r....