História otázky

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

563. O ktoré strany sa opieral systém dvoch politických strán vo vnútornej politike USA? A republikánsku a demokratickúN demokratickú a konzervatívnuN labouristickú a republikánskuN konzervatívnu a labouristickúN demokratickú a liberálnuN republikánsku a liberálnu 564....

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

567. Kedy sa skončila vojna „Sever proti Juhu“? N debytím Philadelphie vojskami JuhuA pádom Richmondu r. 1865 a vzdaním sa armády JuhuN uzákonením zrušenia otroctva r. 1862N vzájomným uznaním federácie Severu a Konfederácie JuhuN...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

555. O čo sa usilovalo chratistické hnutie v Anglicku (od roku 1836) so zámerom demokratizovať spoločenské pomery? A všeobecné volebné právoN zákaz zavádzať stroje do výrobyA o skrátenie pracovného časuA o parlamentnú reformuN o...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

559. Kedy bola prijatá ústava Spojených štátov amerických s dvojkomorovým kongresom a prezidentom? N 1776N 1777A 1787N 1789N 1863N 1861 560. Ktoré osobnosti sa zúčastnili na tvorbe americkej ústavy a v nej zaviedli systém...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

547. S ktorou krajinou začalo Anglicko boj o suverenitu v západnom svete po revolúcii v rokoch 1642-1660? N ŠpanielskomN FrancúzskomN PortugalskomA NizozemskomN Belgickom 548. Aká bola forma štátu v Anglicku po vyhnaní Stuartovcov a...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

551. Ako bolo pripravené utvorenie jednotného štátu – Veľkej Británie (1707)? A násilným pripútaním Írska k AnglickuA násilným pripútaním Škótska k AnglickuN štátnym osamostatnením ÍrskaN poskytnutím nezávislosti ŠkótskuN pripojením amerických kolónií k Anglicku 552....

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

540. Ktoré vrstvy boli politickými a náboženskými odporcami anglického kráľa v revolúcii z roku 1640 – 1649? N anglikániN katolíciN luterániN kalvíniA puritániA presbyteriániA independenti 541. Čo žiadala strana (hnutie) levellerov (presadzujúcich rovnosť) v...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

543. Kto prevzal moc v parlamente po víťazstve armády vedenej O. Cromwellom (1646-1649)? N levelleriN konzervatívni presbyteriániN hnutie kopáčov (diggerov)A independentiN monarchisti 544. Ktoré boli najdôležitejšie činy independentského parlamentu v Anglicku v roku 1649?...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

530. Kedy sa konala Postupimská konferencia? – 17.-2.8.1945 531. Ktoré štáty sa zúčastnili na Postupimskej konferencii? – USA– V. Británia– ZSSR 532. Ktorí predstavitelia zastupovali zúčastnené štáty na postupimskej konferencii? – Trumen– Churchil– Stalin...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

536. Ktoré dokumenty prijala Moskovská konferencia ministrov zahraničných vecí spojeneckých mocností? – Deklarácia mocností o všeobecnej bezpečnosti– Deklarácia o Taliansku a Rakúsku– Deklarácia o potrestaní vojnových zločincov (o ukrutnostiach) 537. Na ktorých významných politikov...