História otázky

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

513. Kedy sa skončila II. svetová vojna v Európe? N 1.5.1944N 9.5.1944A 5.5.1945N 9.5.1945N 2.9.1945 514. Kapituláciou ktorého štátu sa skončila II. svetová vojna v Európe? A NemeckaN TalianskaN FrancúzskaN JaponskaN Maďarska 515. Kedy...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

517. Ktoré štáty patrili medzi porazené štáty II. svetovej vojny? – Nemecko– Japonsko– Taliansko– Maďarsko– Fínsko– Bulharsko– Rumunsko 518. Ktoré štáty patrili k víťazným mocnostiam v II. svetovej vojne? – USA– V. Británia– ZSSR–...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

522. Ktoré štáty prijali tzv. Atlantickú chartu? – USA– Veľká Británia 523. Kedy sa konala teheránska konferencia spojeneckých mocností? – december 1943 524. Kto reprezentoval zúčastnené štáty na Teheránskej konferencii? – Stalin, Roosvelt, Churchil...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

507. Kedy a prečo vstúpil ZSSR do II. svetovej vojny? Kedy vstúpil ZSSR do II. svetovej vojny? N 22.6.1940A 22.6.1941N 22.6.1949N nevstúpil Po akej udalosti vstúpil ZSSR do II. svetovej vojny? A napadnutie NemeckomN...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

509. Ktorý štát ako prvý napadol USA? N ČínaN MandžuskoA JaponskoN Nemecko 510. Ktoré boli najväčšie vojnové operácie II. svetovej vojny? – Moskva (1941)– Stalingrad (1943)– Leningrad (1941-44)– Kursk (1943)– Vylodenie v Ardenách (1944)–...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

499. Kto boli najvýznamnejší politický dejatelia medzi oboma svetovými vojnami v Rumunsku? – Antonescu– Carol II– Groza– Michal 500. Kto boli najvýznamnejší politický dejatelia medzi oboma svetovými vojnami v Poľsku? – Pilsudski– Sikorski– Wojciechovski...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

504. Napadnutím ktorého štátu sa začala II. svetová vojna? N RakúskaN ČeskoslovenskaA PoľskaN ZSSRN Habešu 505. Vymenujte spojencov Nemecka v II. svetovej vojne? – Taliansko– Japonsko– Španielsko– Rumunsko– Maďarsko– Bulharsko– Slovensko– Nórsko– Fínsko– Turecko–...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

492. Kedy a kde bol prijatý Briand-Kellogov pakt? Kedy bol prijatý Briand-Kellogov pakt? N 1920N 1922A 1928N 1938N 1948 Kde bol prijatý Briand-Kellogov pakt? N New YorkN LondýnA ParížN MoskvaN Viedeň 493. Čo bolo...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

496. Kto boli najvýznamnejší politický dejatelia medzi oboma svetovými vojnami v Nemecku? – Ebert– Goebbels– Goring– Heydrich– Himmler– Hindenburg– Hitler– Liebknecht– Luxemburgová– Pappen– Ribbentrop– Romg– Stresemann– Thälmann 497. Kto boli najvýznamnejší politický dejatelia medzi...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

481. Ako sa volal dokument, ktorým bola založená Spoločnosť národov? N ChartaA PaktN DeklaráciaN DohovorN Základný zákon 482. Kedy zanikla Spoločnosť národov? N 1938N 1939N 1942A 1946N stále existuje 483. Čo bolo hlavným cieľom...