História otázky

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

485. Zistite, či vôbec a keď áno, odkedy boli členmi Spoločnosti národov ČSR, ZSSR, USA, Japonsko, Nemecko? – ČSR (1920) , zakladajúci člen– Japonsko (1920), zakladajúci člen– Nemecko (1926), zakladajúci člen– ZSSR od 1934-1939–...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

488. Ktoré štáty tvorili tzv. Malú Dohodu v rokoch 1920 – 1921? A ČeskoslovenskoN MaďarskoN PoľskoN FrancúzskoA RumunskoN BulharskoA JuhosláviaN Rakúsko 489. Kedy sa konala tzv. Janovská konferencia? A 1922N 1927N 1918N 1921N 1938...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

474. Kde a kedy bola uzavretá mierová dohoda s Maďarskom po I. Sv. Vojne? Kedy bola uzavretá mierová dohoda s Maďarskom po I. Svet. Vojne? N nebola uzatvorenáN 1919N 1918A 1920N 1938 Kde bola...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

478. Čoho sa dotýkala neratifikovaná Sévréska mierová zmluva? A kapitulácia TureckaN Kapitulácia NemeckaN kapitulácia MaďarskaN kapitulácia Rakúska 479. Vymenujte nástupnícke štáty Rakúska-Uhorska – Rakúsko– Maďarsko– Poľsko– ČSR– Rumunsko– Juhoslávia Vymenujte nástupnícke štáty Rakúska-Uhorska? N...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

470. Vymenujte porazené štáty v I. Svetovej vojne? – Nemecko– Rakúsko-Uhorsko– Turecko– Bulharsko Otázka v testoch: – medzi porazené štáty v 1. Sv. Vojne patrili? A NemeckoA RakúskoA TureckoN TalianskoN Japonsko 471. Kde a...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

472. Ako sa nazýva mierová zmluva s Nemeckom po I. Svetovej vojne? N nebola uzavretáN saint – germanskáA versailiskáN trianonskáN neuillská – Kedy bola uzavretá mierová zmluva s Nemeckom? N nebola uzavretáN 1918A 1919N...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

457. Aké boli hlavné príčiny porážky cárskeho ruska v Krymskej vojne (1853-1856)? A zaostalosť ruskej vojenskej technikyA celková zaostalosť cárskeho RuskaN zbabelosť obrancov SevestopoluN zrušenie nevoľníctva v RuskuN ponorky použité AnglickomA Rusku chýbali železnice,...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

468. Ktoré štáty tvorili tzv. Trojspolok? A Nemecko, Rakúsko-Uhorsko a TalianskoN Rakúsko, Maďarsko, TalianskoN Taliansko, Francúzsko, RuskoN USA, Francúzsko, RuskoN Fínsko, Rusko, Litva 469. Vymenujte víťazné štáty v I. Svetovej vojne? – Francúzsko– V....

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

453. Aké sú charakteristické črty liberalizmu? – sloboda jednotlivca– zmluvná sloboda– sloboda podnikania– minimálne právomoci štátu 454. Ktorá krajina sa v dôsledku priemyselného prevratu (revolúcie) stala začiatkom 19. Stor. „dielňou sveta“? A AnglickoN FrancúzskoN...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

445. Čím a ako boli vymedzené práva panovníka v konštitučných monarchiách 17. A 18. Storočia? N neobmedzené v štátnej správe, obmedzené v zákonodarstveN boli len symbilickéN obmedzené v štátnej správe, neobmedzené v zákonodarstveA boli...