História otázky

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

449. K čomu smerovali rozhodnutia Viedenského kongresu z roku 1814 a 1815? A k obnove starých poriadkov z čias pred francúzskou revolúciouN k oddeleniu štátu od cirkviA proti politickému liberelizmu a demokraciiN k demokratickým,...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

438. Aký charakter mal poľský štát koncom 16. Stor. a v 17. Stor.? N absolutistickej monarchieN konštitučnej monarchieA stavovského, šľachtického štátuN cirkevného štátuN poľský štát bol rozdelený medzi Prusko a Rusko 439. Medzi ktorými...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

442. Akými opatreniami bolo sprevádzané potlačenie všeobecného povstania v Poľsku (1863 – 1864) cárskou vládou? A popravovanie a deportácia povstalcov na SibírA skoncovaním s feudalizmom v ruskom zábore poľskaN nastolením ditatúry hlavného gebernátoraN rokovaním...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

434. Akým štátom bolo Poľsko v 15. A 16. Storočí? A stavovskou monarchiouN absolutistickou monarchiouN stavovskou demokraciouN patrimoniálnym štátomN teokratickým štátom 435. Na akých kráľovských privilégiách pre šlachtu bola založená šlachtická demokracia v Poľsku...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

426. Aké udalosti sa spájajú s vládou Boleslava Chrabrého (992 – 1025) v čase feudálnej rozdrobenosti? N rozvrat poľského štátuA upevnenie poľského štátuA Boleslav na konci života prijal titul kráľaN Boleslav bol na konci...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

430. Ako sa volal poľský kráľ (1333 – 1370), ktorý zjednotil Poľsko a vykúpil jednotu a bezpečnosť Poľska i za cenu územných strát? N Mieško I.N Boleslav ChrabrýA Kazimír III. VeľkýN Štefan BáthoryN Ján...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

415. Aké udalosti sú spojené s panovaním Ivana IV. (1547 – 1584) v Rusku? N porazil Tatárov na KalkeN porazil tatárov na Kulikovskom poliA dokončil zjednotenie Ruska MoskvouA dal sa korunovať za ruského cáraN...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

418. K akým udalostiam došlo v období severnej vojny (1700 – 1721), ktorú viedlo Rusko? A k založeniu PetrohraduN k založeniu NovgoroduN k bitke pri Ladožskom jazereA Rusko získalo prístup k moruN k úplnej...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

422. Aké znaky charakterizovali ruský štát na začiatku 19. Storočia? A absolutistická monarchiaA nevoľníctvoN stavovská monaťrchiaA agrárna krajina ovládaná veľkostatkárskou šľachtouN uskutočňovanie roľníckych protifeudálnych reforiem 423. Ako sa v historiografii označuje vzbura šlachtických revolucionárov...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

408. Aké postavenie dosiahlo počas neustálych bojov so Zlatou Hordou moskovské knieža Ivan I. Kalita v 13. Stor.? N titul cáraN titul (označenie) gosudarA trvalý titul veľkokniežaA právo vyberať od všetkých kniežat daň pre...