História otázky

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

412. V ktorom roku zvrhlo moskovské knieža Ivan III. (1462 – 1505) mongolsko-tatársku nadvládu? N 1223N 1242N 1380A 1480N 1530 413. Aké udalosti sú spojené s vládou Ivana III. V Rusku? N získal právo...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

401. K akému vývoju došlo v pastierskych mongolských kmeňoch, ktoré žili v stepiach vnútornej Ázie začiatkom 13. Stor.? N usadili sa a prešli k poľnohospodárstvuA zjednotili saA zjednotili sa pod vedením kneňového zväzu TatárovN...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

404. Aký politický útvar vybudovali Tatári v juhoruských stepiach pri rieke Volge v druhej polovici 14. Storočia? N Mongolskú ríšuA tatársky chanátA Zlatú horduN TatarstanN Krymské kráľovstvo 405. Ako sa volalo novgorodské knieža, ktoré...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

391. Ktorá európska krajina sa stala klasickou krajinou tzv. pôvodnej akumulácie kapitálu? N FrancúzskoN NizozemskoN ŠpanielskoA AnglickoN Severoamerické osadyN Nemecko 392. S panovaním ktorej dynastie sa spája v Anglicku prechod k feudálnemu absolutizmu resp....

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

395. Z akej dynastie bolo nevgorodské knieža Oleg, ktoré asi roku 882 spojilo Kyjev a Novgorod do Kyjevskej Rusi? N RomanovskejN PiastovskejA RurikovskejN SkýtskejN UmajjovcovN Kommenovcov 396. Akým spôsobom prijala Kyjevská Rus roku 998...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

398. Ako možno charakterizovať obdobie vlády Vladimíra Svjatoslavoviča (978 – 1015) v Kyjevskej Rusi? N došlo k bojom s Teutónskym rádomN Kyjev prepadli a vyplienili TatáriA Kyjevská Rus dosiahla najväčšiu územnú rozlohuN odmietnutie kresťanstvaA...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

385. Aké sociálne dôsledky mala kríza feudálneho hospodárstva, ktoá sa prehlbovala v 14. Stor., po období veľkého hospodárskeho rozmachu? N oslobodzovanie roľníkov od poddanských povinnostíA narastajúci feudálny útlak vyvolával ľudový odporA šírenie protifeudálnych ľudových...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

388. Aké forma vlády sa upevnila v Anglicku koncom 15. Stor. za Henricha VII.? N šlachtická demokraciaN absolutistická monarchiaA stavovská monarchiaN patrimoniálny štátN štát feudálnej rozdrobenostiN despotická monarchiaN konštitučná monarchia 389. Aká forma vlády...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

381. Aký bol obsah Veľkej listiny slobôd (Magma charta libertatum), ktorú vydal anglický kráľ Ján Bezzemok? N uzákonila ohradzovanie pozemkovN oslobodila robotníkov od robetnej rentyA zabraňovala zneužívaniu moci kráľom (dane, voľný záber pôdy)N zriadila...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

377. Za ktorých španielských panovníkov (1479 – 1516) sa vytvorili v krajine podmienky na upevnenie panovníckej moci a pre centralizačnú politiku? N Karola V.A Ferdinanda AragónskehoA Izabely KastílskejN Henricha VIII.N Františka I.N Ľudovíta XI....