História otázky

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

203. Ako sa nazývala pôda pridelená zo spoločného občinového vlastníctva členom bojovej družiny (vazalom), resp. jednotlivým rodinám v ranom stredoveku? N urbárA feudumA lénoN intravilánN extravilánN klérusN agra publicaN quiritské vlastníctvo 204. Aké postavenie,...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

206. V ktorej historickej epoche sa s rozkladom patriarchálneho rodového zriadenia stmeľujú kmeňové celky do národností? N v neskorom feudalizmeN vo vrcholnom feudalizmeA v ranom feudalizmeN v starovekuA v stredoveku 207. Ako sa nazýva...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

187. Aké opatrenia charakterizovali vládu Konštantína, cisára rímskej ríše (306 – 337)? N veľké prenasledovanie kresťanovA zrovnoprávnil kresťanské náboženstvoA vydal milánsky edikt r. 313 n.l.N rozdelil impérium na dve častiA dal vybudovať nové hlavné...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

191. Aké kráľovstvá vznikli v období rozpadu Západorímskej ríše v jej okrajových oblastiach a v mnohom postupne nadväzovali na rímske dedičstvo? A fermánske kráľovstváN kráľovstvo HunovN kráľovstvo KeltovA kráľovstvo OstrogótovA kráľovstvo VizigótovA kráľovstvo VandalovA...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

195. Na aké obdobia sa delí feudalizmus, resp. aká je periodizácia feudalizmu? N archaickýN klasickýA ranýN postklasickýA vrcholnýN úpadkovýA neskorýN renesančný 196. Aké obdobie feudalizmu môžeme v západnej Európe vymedziť približne 5. – 11....

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

171. Ako sa povie latinsky „prvý medzi rovnými“, výrok, ktorým charakterizoval Octavián svoje postavenie po tom, čo mu snát zveril moc nad všetkým (27 p.n.l.)? N ipi primus omniumA primus inter paresN primoc locoN...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

175. Za vlády ktorého cisára (98 – 117 n.l.) dosiahla rímska ríša najväčšiu rozlohu? N AugustaN TiberiaN Flavia VespasianaA TrajanáN Septimia SeveraN Diokleciána 176. Ktorých slávnych rímskych panovníkov poznáte? UlpianusGaiusCelsusProkulusSabinusPaulusPomponius 177. Ako sa volali...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

179. Z ktorých ideových zdrojov vychádzalo kresťanstvo? – judaizmus– platonizmus– stoicizmus 180. Kedy a akým spôsobom bolo zrovnoprávnené kresťanské náboženstvo v rímskej ríši? A Milánskym ediktomN Rímskym ediktomN Bolonským ediktomN Turínskym ediktomN Janovským ediktom...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

183. Ako sa volajú najväčší básnici starovekého Ríma z obdobia Augustovej vlády? N L. A. SenecaN Plinius StaršíA OvidiusN CatulusA VergiliusN jTacitusA HoratiusN jCiceroN Ulpianus 184. Ktorých významných antických sochárov poznáte? – Feidias– Myrón–...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

157. Aké dve základné politické skupiny sa vytvorili v Ríme v úsilí prekonať krízu republiky reformami hospodárskych a spoločenských pomerov po roku 133 p.n.l.? N patricioviaN plebejciN klentiN nobilitaA populáriN triuviriA optimátiN proletarii 158....