História otázky

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

160. Ako sa volal vodca populárov v Ríme v období prvej občinskej vojny? N Tiberius GrakchusN Gaius GrakchusN Gaius MariusN Lucius Cornelius SullaN Marcus Portius CatonaN Gaius Julius Caesar 161. Ako sa volal vodca...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

167. Ktorí politici sa v roku 43 p.n.l. v Ríme spojili do druhého triumvirátu (trval do roku 31 p.n.l.)? N PompeiusN CrassusN CaesarN SullaA AntoniusN CatoN CatilinaA OctavianusA Lepidus 168. Ako sa zmenilo postavenie...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

145. K akým udalostiam došlo v dejinách starovekého Ríma, resp. v jeho zahraničnej politike, v rokoch 264 – 241 p.n.l.? N k bojom za ovládnutie ItálieN k bojom s kráľom Pyrzhom z balkánskeho EpíruA...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

149. Do ktorej oblasti sa sústredili dobyvačné vojny a intrigy Ríma v druhej polovici 2. Storočia p.n.l. (do roku 146 p.n.l.)? N do GálieA Macedónie a gréckych spolkovN BritánieA Sýie a EgyptuN porazili a...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

153. Aké hospodárske zmeny sa prejavili v starovekej rímskej republike po jej premene z mestského štátu na impérium? N nedostatok potravín v dôsledku vojenA dovoz lacných potravín a prepychových výrobkovN nedostatok otrokovA dostatok lacnej...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

131. Ktorý národ z oblasti Stredomoria založil pred rokom 800 p.n.l. Kartágo? N EtruskoviaN GréciA FeníčaniaN KréťaniaN EgypťaniaN Chetiti 132. Pod vplyvom ktorých národov sa rýchlo menilo jednoduché poľnohospodárstvo a spôsob života italických kmeňov...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

134. Aké vládne formy nedobudol v priebehu histórie rímsky štát? A krášovstvoA republikaN demokraciaN tyraniaA dominátN timokraciaA cisárstvoA principátN autokraciaN impérium 135. Ako sa označuje obdobie dejín starovekého Ríma, časove vymedzené 8. storočím p.n.l....

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

137. Ako sa volal kráľ v starovekom Ríme, ktorý nahradil rodové zriadenie rozdelením spoločnosti do tried stotín (centúrií) podľa hodnoty majetku? N Septimius SeverusN SollónA Servius TulliusN RomulesN Tarquinis SuperbusN Huma Pompilius 138. K...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

141. Ako sa prajavovala nerovnosť plebejcov voči patriciom v starovekom Ríme na začiatku republiky? N plebejci neboli osobne slobodníA plebejci sa nemohli stať úradníkmiA plebejci sa nemohli právoplatne sobášiť s patricijmiN plebejci nemohli vykonávať...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

112. Ako sa volal vojnový konflikt v klasickom období gréckych dejín, trvajúci od rl 492 do r. 449 p.n.l.? N Peloponézska vojnaN Pónske vojnyA Grécko-perzské vojnyN Storočná vojnaN k vojnovému konfliktu v týchto rokoch...