História otázky

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

116. Ako sa volal grécky historik, dielom ktorého vyvrcholilo grécke dejepisectvo (písal o poloponézskej vojne)? N HeredotosN XenofónA TukydidesN SofoklesN AristotelesN PlatónN Cicero 117. Ktorá krajina od polovice 4. storočia p.n.l. výrazne zasahovala do...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

119. Akým spôsobom sa podarilo Filipovi II. zjednotiť všetkých Grékov? A výbojmi proti Perzskej ríšiN Peloponézskou vojnouN spojením s EgyptomA víťazstvom nad AténamiA bitkou pri Charonei r. 338 p.n.l.N rozšírním kresťanstva 120. Kto uskutočnil...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

127. Kto v helenistickom období zhrnul poznatky o geometrii a systematicky ich utriedil ta, že sa používali v školách až do 18 storočia? N ArchimedesN HefaistosN SolónA EuklidesN EuripidesN Diogenes 128. Ktoré štáty sa...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

102. Ako sa volá obdobie gréckych dejín (500 – 338 p.n.l.), ktoré bolo vrcholom gréckej vzdelanosti a kultúry? N archaickéN homírskeA klasickéN helenistickéN aténskeN sparťanské 103. Pod vedením ktorého predstaviteľa dosiahla vrchol demokracia (a...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

105. Ktoré úpravy patria k Periklovým ústavným zákonom z obdobia starovekých Atén? A posilnil politický vplyv tétovA obmedzila sa moc areropáguN posilnila sa moc areropáguA rozšíril sa moc porotných súdov (heliaia)A rozšírila sa moc...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

109. Štátne zriadenie ktorého gréckeho mestského štátu sa vyznačovalo týmito znakmi: dvaja králi, päť eforov, gerúzia? A SpartaN AtényN SyrakúzyN HeleniosN Kartágo 110. Čím je charakteristický spôsob životae Sparťanov? A viedli vojenský spôsob životaA...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

90. Ktoré ďalšie zákony, okrem zákona o rozdelení majetku podľa jeho veľkosti, boli súčasťou Solónových reforiem? A zákon o zrušení dlhov drobných roľníkovN zákon o črepinovom súdeN zákon o rozdelení územia štátu na desať...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

94. Súčasťou akých opatrení v archaickom období Atén bolo zavedenie účtovania príslušnosti občanov podľa územných fýl a črepinový súd? N Solónovej reformyN Peisistratovej tyranieN reformy TézeusaA Kleisténovej ústavyN Lykurgovej ústavyN reformy Servia TuliaN opatrenia...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

98. V ktorom starovekom štáte sa prvý raz stretávame so školským systémom? N u SumerovN v Starovekej IndiiN v starovekej ČíneN v SparteA v AténachA v gréckych demokratických štátoch 99. Ako sa nazýval ideál...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

74. Čím sa vyznačovali v staroveku Feníčania? N národ astronónovA chýrni moreplavci a obchodníciA pozdĺž Stredožemného mora založili veľa obchodných osádN žili vo vnútrozemí Prednej Ázie, nie pri moriA vytvorili hláskové písmoN prevzali klinové...