História otázky

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

78. Aké formy štátneho zriadenia existovali v gréckych mestských štátoch v staroveku? N kráľovstvoN despóciaA vláda rodovej poľnohospodárskej šlachtyN vláda plebejcovA vláda aristokracieA otrokárska demokraciaN cisárstvoN teokracia 79. Ktorá z foriem štátneho zriadenia v...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

82. Ako sa nazýva obdobie starovekých gréckych dejím ohraničené rokmi 1 200 – 800 p.n.l.? N archaická dobaN veľká grécka kolonizáciaA homérska dobaN mykénska kultúraN klasické obdobieN helenictické obdobie 83. Ako sa nazýva obdobie...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

86. Akú hodnosť zastával v aténskom mestskom štáte od roku 594 p.n.l. Solón? N kráľa kmeňaN bezileusaA najvyššieho úradníka archontaN najvyššieho úradníka – eforajN najvyššieho úradníka – konzula 87. Ktorá zo Solónových reforiem bola...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

66. Čo učil Budha resp. čo učí budhizmus? N o brahmanizmeN o prevteľovaní dušíN vyzývalo k zvrhnutiu dovtedajšieho spoloč. PoriadkuA človek sa má usilovať nie o prevtelenie, ale o nirvánuA jeho učenie bolo namierené...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

70. V povodí ktorej rieky v Číne sa uskutočnil rozpad rodovej spoločnosti a vznikli prvé štáty? N GangesA Žltej riekyN Jang-c-tiangA Chuang-cheN mekongN Amudarja 71. Ktoré objavy starovekej čínskej kultúry obohatili vzdelanosť ľudstva, resp....

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

62. Ako sa volala vládnuca kasta v starovekej Indii? N aviloviaN eupatridiA brahmaniN šudroviaN kšatrioviaN vajšioviaN patricioviaN nobilita 63. Ako sa volala kasta, ktorá mala v starovekej Indii najnižšie postvenie? N vajšioviaA šudroviaN geomoriN...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

50. Aká bola právomoc (kompetencia) vysokého štátneho úradníka, správcu kraja, v starovekom Egypte? A jeho povinnosťou bolo odhadnúť množstvo prodyA určoval výšku naturálnych daníA zodpovedal za prácu na od – a zavodňovacích zariadeniachN zodpovedal...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

54. Za koho bol považovaný najvyšší predstaviteľ štátu – faraón v starovekom Egypte? A za vteleného BohaN za človeka, zástupcu Boha na zemiN za polobohaN za héroaN za človeka, ale nedotknuteľnéhoN za služobníka národaN...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

58. Ku vzniku ktorej vedy prispelo v starom Egypte vymeriavanie pozemkov po záplavách? A geometrieN astronómieN trigonometrieN matematikyN pozemkového práva 59. V ktorom staroorientálnom štáte dosiahlo lekárstvo vysoký stupeň dekonalosti? N u SumerovN v...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

42. Z čoho vznikli v starovekej Mezopotámii základy astronómie? N z potreby predvídať obdobie záplav NíluA z potreby predvídať obdobie záplav Eufratu a TigrisuA zo sústavného pozorovania hviezdnej oblohyN zo štúdia eposu a GilgamešoviN...