História otázky

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

46. Kedy vznikol jednotný centrlizovaný štát v starovekom Egypte? N okolo r. 3 500 p.n.l.A okolo r. 3 000 p.n.l.N okolo r. 2 300 p.n.l.N v roku 1 900 – 1 600 p.n.l.N v...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

34. V ktorom období existoval v Mezopotámii centralizovaný štát – Starobabylónska ríša? N okolo r. 3 500 p.n.l.N okolo r. 2 300 p.n.l.A 1 900 – 1 600 p.n.l.N okolo r. 1 000 p.n.l.N...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

38. S akým veľkým výdobytkom kultúry, slúžiacim ako prostriedok organizovania hospodárstva a politiky, súvisel koniec praveku a vznik prvých sumerských mestských štátov? N vznik náboženstvaN vznik artikulovanej rečiA vznik písmaN vznik kolesaN vznik orbového...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

31. Za koho sa pokladal panovník, predstaviteľ štátu, v staroorientálnych štátoch v Mezopotámii? N za prvého medzi rovnýmiA bol uctievaný ako bohA za služobníka hlavného bohaA za človeka neobmedzeného vládouN až po smrti ho...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

21. Akými znakmi možno vymedziť pojem susedských občín, ktoré sa vytvárali od konca 6. tisícročia p.n.l. v južnej Mezopotámii? A boli to dediny s väčším počtom obyvateľstvaA stali sa hospodárskou a organizačnou jednotkou spoločnostiN...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

24. Ako sa volal staroorientálny národ (etnikum), ktorý vybudoval najstaršie mestá a prvé mestské štáty v južnej Mezopotámii? N BabylončaniaN ElamiN MitanniA SumeriN ChechitiN UrartiN PratiN Árijci 25. Ktoré z uvedených znakov sa vzťahujú...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

27. S príchodom ktorých kmeňov zo západných púští do sev. šasti južnej Mezopotámie sa spája prvý pokus utvoriť centralizovný štát? N sumerských ; N babylónskychA semitských ; N chechitskýchN árijských ; N partskýchN judejských...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

9. Kde vznikali prvé štátom organozované spoločnosti? A Južná AfrikaN pobrežie NíluA Blízky VýchodN stredná ÁziaA údolia veľkých riečnych tokovA subtropické pásmo 10. Aké typy štátov sa rozlišujú v rámci otrokárskej demokracie? A klasickéN...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

13. Aké boli najvýznamnejšie tzv. klasické otrokárske štáty? N SumeriN Akkadská ríšaN Starobabylónska ríšaN staroveký EgyptA starogrécke mestské štáty A staroveký Rím 14. Aké boli spoločné znaky staroorientálnych štátov, najmä v údoliach veľkých riečnych...

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

17. Aké bolo postavenie kňazov v staroorientálnych štátoch? A tvorili vládnucu trieduA kňaz bol správca chrámuA vykonával náboženské obradyA riadil a organizoval hospodársku činnosťN bol uctievaný ako bohN bol len služobníkom rodu 18. Ktorá...