História otázky

D E J E P I S I. – otázky a odpovedi

5. Aké zmeny sa odohrali v procese humanizácie homonimou v biologickej stavbe homonimov? A vzpriamenie postavyA zdokonalenie bipednej chôdze na dvoch noháchA premena prednej končatiny na rukuA zväčšenie motguA vznik väzby ruka mozogN zavedenie...

D E J E P I S I. – Otázky a odpovedi

D E J E P I S I. 1. Aké názory na pôvod človeka poznáte? A sformoval seba samého prácouA stvoril ho BohN prišil na zem z MesiacaA vyčlenil sa zo živočíšnej ríšeN bol...

HISTÓRIA – OTÁZKY – kompletní obsah:

História – obsah Dejepis – otázky Dejepis – otázky Dejepis – otázky Dejepis – otázky Dejepis – otázky Dejepis – otázky Dejepis – otázky Dejepis – otázky Dejepis – otázky Dejepis – otázky Dejepis...