História otázky

Dejepis – otázky

066 Zakladajuci dokument OSN sa nazyva:Dnom OSN je:Den OSN bol stanoveny na urcity den a mesiac preto, ze v ten den a mesiac:Pocet povodnych, zakladajucich clenov OSN bol:Kedy sa stalo Ceskoslovensko clenom OSN?K povodnym...

Dejepis – otázky

062 Juraj Jakubisko je predovsetkym:Oznacenie „azijske tigre“ sa pouziva na:Pricinou konfliktu v roku 1995 medzi Kanadou a Spanielskom bol/o,i/:Vo vlanajsich francuzskych prezidentskych vol’bach zvifazil:Minuly rok (april, maj) sa vo Francuzsku volil/a,o/:Kto prenasleduje Kurdov ad...

Dejepis – otázky

063 Odporucanie Parlamentneho zhromazdenia Rady Europy c. 1201 sa tyka:Slovenska republika je riadnym clenom EU:Jozef Tomko je:Kto riadi rezort skolstva a vedy v SR?Je Slovenska republika clenom NATO?Kedy bola podpisana Slovensko-mad’arska zmluva o dobrom...

Dejepis – otázky

060 Ako prijala slovenska a ako ceska verejnost‘ federalizaciu Ceskoslovenska na zaklade ustavneho zakona z roku 1968, s ucinnosfou ad 1.1.1969?Ako sa ustavne zmenilo v r. 1968 statopravne usporiadanie CSSR, riesenie statoprav-nych vzfahov Cechov...

Dejepis – otázky

Kedy sa naplno rozvinul ceskoslovensky pohyb „prazska jar“ v politickom vyvoji krajiny? Co znamenal a aky bol obsah „praiskej jari“, ktory sa naplno rozvinul ad januara 1968?Ake bolo heslo tajomnika UV KSC Alexandra Dubceka,...

Dejepis – otázky

VSEOBECNO-POLITICKY PREHL’AD Najvyssimi organmi Slovenskej socialistickej republiky podl’a ustavneho zakona c. 143 Zb. z roku 1968 boli:Najvyssimi slovenskymi narodnymi organmi podl’a ustavy z roku 1960 bali:Najvyssimi slovenskymi organmi podl’a ustavy z roku 1948 bali:K...

Dejepis – otázky

059 ODAke udalosti v zivote gen. M. R. Stefanika su spojene s dnom 4. maja 1919?Ake postoje zaujal M. R. Stefanik a ake skutky realizoval v auguste 1918 pa prichode do Ruska medzi ceskoslovenske...

Dejepis – otázky

Ktore roznorode sily, podnety, nezavisle zdruzenia, iniciativy sa spajali v odpore voci ko-munistickej diktature pred novembrom 1989?Ako prijalo ceskoslovenske statne a stranicke vedenie Gorbacovovu politiku „glasnosti a prestavby“ pa jeho prichode do vedenia ZSSR...

Dejepis – otázky

058 Striktne odmietanie ktorych poziadaviek, politickych programovych koncepcii A. Hlinkoi za I. CSR mobilizovali proti nemu silny tabor odporcov?Ake vefmi rozmanite prvky, prudy a osobnosti spajala v HSLS po roku 1925 autorita ji predsedu...

Dejepis – otázky

Ake boli vysledky aktivit dr. E. Benesa v roku a po roku 1939 v Parizi a neskor v Londj ne, v case II. svetovej vojny vo veci CSR?Charakterizujte situaciu, vyvoj a vysledky vol’by prezidenta...