História otázky

Dejepis – otázky

K akym zmenam v SNR doslo pa mocenskom zvrate pa Februari 1948?Ako sa volali ministri, predstavitelia za nemecku vladu a za vladu ZSSR, ktori 23.8.1935 podpisali v Moskve Zmluvu o neutoceni medzi Nemeckou risou...

Dejepis – otázky

057 Aku formu mala maf CSR, aky mal byt obsah jej ustavy podl’a „Vyhlasenia ceskosloven-skej samostatnosti“ – Washingtonskej deklaracie z oktobra 1918?V akom postaveni vystupila Ceskoslovenska Narodna Rada vo „Vyhlaseni ceskosloven-skej samostatnosti“ – Washingtonskej...

Dejepis – otázky

Aky bol postoj dr. J. Tisu k moznostiam prechodu vojnovej Slovenskej republiky do po-vojnovej Europy, k „prestupu“ k Spojencom, k antifasistickej koalicii?Aky bol rozdiel v politike dr. J. Tisu – prezidenta a dr. V....

Dejepis – otázky

S ktorym statom mala vojnova Slovenska republika pa svojom vyhlaseni najhorsie vzfahy?V dosledku akej diplomatickej udalosti, medzinarodnopolitickeho aktu sa nadviazali di-plomaticke styky a zive kontakty medzi Sovietskym zvazom a vojnovou Slovenskou re-publikou pa jej...

Dejepis – otázky

056 Ake bali zakladne, propagandou neustale opakovane ciele novej revolucnej moci na Slc vensku, v CSR, pa Februari 1948?Cim sa odlisuju diktatury stalinskeho typu ad inych europskych diktatorskych systemo 20. storocia?Ake opatrenia prijal stat...

Dejepis – otázky

Akymi hospodarskymi javmi, zivotnymi podmienkami sa vyznacovaio Slovensko v rok< druhej svetovej vojny?Akymi metodami sa „riesila nezamestnanost“‚ na Slovensku pa roku 1939?Ktore slovenske tovame kontroloval koncern Hermann Goring Werke?Ako sa prejavila vojnova konjunktura v...

Dejepis – otázky

055 Aku formu ovladnutia ceskych krajin zvolilo nacisticke Nemecko v roku 1939?Ake formy ovladania podrobenych krajin pouzivalo nacisticke Nemecko vo svojej mocen-skej sfere?S akymi znakmi, planmi a pojmami sa spaja zamer nacistickeho Nemecka urobit’...

Dejepis – otázky

053 UOAko sa nazyval vrcholny organ protifasistickeho odboja na Slovensku, ktory vytvorili za-stupcovia obcianskeho a komunistickeho odboja uzavretim Vianocnej dohody v r. 1943?Ako sa nazyvala dohoda, ktoru uzavreli zastupcovia komunistickeho a obcianskeho od-boja koncom...

Dejepis – otázky

Aky vyznam a dosledky pre odboj malo podpisanie Ceskoslovensko-sovietskej dohody -18. jula 1941?Ake bali ciele komunistov na Slovensku podl’a Programu KSS z roku 1941?Akymi znakmi sa vyznacoval strajk v Handlovej, ktory sa uskutocnil v...

Dejepis – otázky

054 Ake opatrenia vo vzfahu k zidovskemu obyvatefstvu bali prijate na Slovensku i 14.3.1939?Ktore udalosti su spojene s ucast’ou slovenskej armady vo vojne proti ZSSf 24.6. 1 939)?Ktore uzemia boii pririeknute k vojnovemu slovenskemu...