História otázky

Dejepis – otázky

052 Aky bol obsah planu Povstania, ktore v roku 1944 pripravila Slovenska narodna rada a jej Vojenske ustredie?Koho poverila v aprili Slovenska narodna rada vedenim priprav vojenskeho vystupenia proti Nemcom?0 ktore organizacne prvky, sily,...

Dejepis – otázky

Ktore uzemia v usili o obnovenie predtrianonskeho „Vel’keho Uhorska“ ziskalo horthyov-ske Mad’arsko pa roku 1938?Ake bali hospodarske a socialne pomery na juznom Slovensku okupovanom horthyov-skym Mad’arskom v obdobi druhej svetovej vojny?Ako sa volal „rissky...

Dejepis – otázky

Ake stopy zanechala druha svetova vojna na hospodarstve a doprave Slovenska?Aky bol obsah Deklaracie Slovenskej narodnej rady z 1. septembra 1944?Ako preslo Slovensko do povojnovej Europy v roku 1945?Ktore oblasti Slovenska driali najdlhsie (az...

Dejepis – otázky

051 K akym udalostiam doslo pa nemeckej ofenzive proti Slovenskemu narodnemu povstaniu, ktora sa zacala 18. oktobra 1944?Dokedy sa darilo povstalcom odrazaf nemecke utoky ad severu, zapadu i vychodu na uzemie oslobodene v Slovenskom...

Dejepis – otázky

Ako sa vota/ veduci politicky organ Povstania, ktoreho clenmi bali D. Ertl, G. Husak, J. Lettrich, L. Novomesky, J. Styk, K. Smidke, V. Srobar a J. Ursiny?Ako mozno matematicky vyjadrif pojem – paritne zastupenie...

Dejepis – otázky

Akou stranou z hl’adiska svojho povodu i programu bola Demokraticka strana, ktora zvifa-zila vo vol’bach na Slovensku v roku 1946?Ake zmeny v zmysfani slovenskeho naroda, podl’a vysledku volieb v maji 1946, sposobi-lo povstanie i...

Dejepis – otázky

050 Ake organy sa ujimali moci na oslobodenom uzemi Slovenska ad zaciatku roku 1945?Aky charakter mala Ceskoslovenska republika, ktora sa obnovovala na oslobodenom uze-mi od roku 1945?Ako sa volalo opatrenie, ucinne ad 1. 11....

Dejepis – otázky

Z akych zlocinov bol zalovany prezident Slovenskeho statu (1939-1945) dr. J. Tiso pre Narodnym sudom v procese konanom ad decembra 1946 do aprila 1947?Aky bol postoj vedenia Demokratickej strany k sudnemu stihaniu prezidenta vojnovej...

Dejepis – otázky

049 A lidovej k slovenskej otazke, k statopravnemu pomeru Cechov a siovavov po I’OKU 1945?Ktore ceske politicke strany v duchu predvojnoveho cechoslovakizmu, odmietania slo-venskej svojbytnosti, vnutili SNR spolu s KSC a KSS v r....

Dejepis – otázky

048 ~p w a, r vi on ulcc;Id a zmyset navrnu na zavedenie tzv. „milionarskej da(z roku 1947?Aka bola situacia v zasobovani na Slovensku v roku 1947, resp. pa druhej svetovej vajaAke bali pozicie...