História otázky

Dejepis – otázky

046 Po porazke revolucie 1849 bol/a/ v habsburskej monarchii zavedeny/a/Na cele SNR v rokoch 1848-1849 stali:Ktory panovnik u nas zrusil nevol’nictvo?Vodcom oktobrovej revolucie a prvym predstavitel’om sovietskeho Ruska a ZSSR bol:Kedy vznikol ZSSR?Bezprostrednym dosledkom...

Dejepis – otázky

047 K burskej vojne doslo v rokoch:Ake bolo politicke zlozenie vlady K. Gottwalda, ktoru vymenoval prezident dr. E. Benes pa prijati demisie 12 ministrov, 25. februara 1948?Kedy, v ktory den prijal prezident CSR dr....

Dejepis – otázky

Ake boli uvahy, kalkulacie, varianty postupu ministrov vlady CSR, ktori vo februari 1948 podali demisiu?Ministri ktorych politickych stran zastupenych vo vlade CSR podali vo februari 1948 de-misiu?Kedy, v ktorjj den v roku 1948 podalo...

Dejepis – otázky

044 Ake druhy renty odvadzal poddany feudalovi?Ako casove vymedzujeme obdobie feudalizmu pre oblast Europy, predovsetkym zapad-nej a juznej /t.j. odkedy dokedy trvalo toto obdobie/?Na ake casove obdobia sa deli feudalizmus, resp. aka je periodizacia...

Dejepis – otázky

045 Karol Smidke bol:Ladislav Novomesky bol:Gustav Husak bol:Jan Golian bol:Rudolf Viest bol:Franz Karmasin bol:Emil Hacha bol:Klement Gottwald bol:Janos Eszterhazy bol:Alexander Mach bol:Jan Ursiny bol:Jozef Lettrich bol:Kedy vyvijala cinnosf Slovenska narodna rada?Kosicky vladny program:Slovenske narodne...

Dejepis – otázky

043 Ako sa oznacuje latinsky skutocnosf, ze pa zriadeni republiky r. 510 p.n.l. sa sprava Rima stala vecou verejnou?Ako sa prejavovala nerovnost plebejcov voci patricijom v starovekom Rime na zaciatku re-publiky?Ako sa nazyval urad,...

Dejepis – otázky

Ake dve zakladne politicke skupiny sa vytvorili v Rime v usili prekonaf krizu republiky re-formami hospodarskych a spolocenskych pomerov pa r. 133 p.n.l.?Ktore osobnosti tvorili prvy triumvirat v Rime v r. 60-49 p.n.l.?Ako sa...

Dejepis – otázky

Ku vzniku ktorej vedy prispelo v starovekom Egypte vymeriavanie pozemkov pa zapla-vach?V ktorom staroorientalnom state dosiahlo lekarstvo vysoky stupen dokonalosti? V povodi ktorej ricky vznikla jedna z najstarsich civilizacii v Indii (v staroveku)?Ako sa...

Dejepis – otázky

042 4ZPrichod ktorych kmenovych skupin (1100 pred n.l.) sposobil zanik mykenskej kultury?Ako sa vola obdobie greckych starovekych dejin /800-600 pred n. l./, v ktorom sa na mnohych miestach Grecka utvoril mestsky stat /polis/?Ako sa...

Dejepis – otázky

Ako sa vola obdobie greckych dejin ad r. 500-338 p.n.I., ktore je vrcholom greckej vzde-lanosti a kultury?Pod vedenim ktoreho predstavitel’a dosiahla vrchol demokracia v Atenach v staroveku?Ako mozno charakterizovaf obdobie, ked‘ v Atenach v...